Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

ZBER ELEKTROODPADU A ODPADOV Z DOMÁCNOSTÍ, KTORÉ OBSAHUJÚ ŠKODLIVÉ LÁTKY Vytlačiť
 

V sobotu 1. júna 2019 je v obci zabezpečený zber elektroodpadu a odpadov z domácností, ktoré obsahujú škodlivé látky

  • Odpady z domácností obsahujúce škodlivé látky, ktoré možno odovzdať sú: rozpúšťadlá, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy, farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky a ich zvyšky aj zaschnuté zvyšky, žiarivky, batérie a akumulátory, motorové oleje a iné motorové kvapaliny, obaly obsahujúce nebezpečné látky, tlakové nádoby, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, handry na čistenie a ochranné odevy a rukavice kontaminované nebezpečnými látkami, plasty znečistené ropnými látkami, štetce so zaschnutou farbou a iný podobný odpad. Chemikálie  musia byť uzatvorené v pôvodnom obale alebo v inom vhodnom pevnom obale s náhradným označením obsahu. Ako náhradný obal na chemikálie nepoužívajte sklo.
  • Elektroodpad z elektrických a elektronických zariadení, ktorý možno odovzdať, nesmie obsahovať nebezpečné časti a môže pochádzať len z domácností.
  • Odpady z domácností, ktoré obsahujú škodlivé látky a elektroodpady možno odovzdať v sobotu 1. júna 2019 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod., v časti obce za riekou, na ulici Pod Vajánkom, na mieste zberného dvora.
  • Informácie o týchto oddelene zbieraných komunálnych odpadoch nájdete tu v časti Obyvateľ – Odpady – „Podrobný systém nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Varín, 2. časť".

 
 
ÚvodÚvodná stránka