Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

V obci Strečno a v obci Belá boli otvorené denné stacionáre pre seniorov, ktorých služby môžu využívať aj občania obce VarínVytlačiť
 

Medzi nami je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nedokážu si sami zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb. Túto pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú najbližší rodinní príslušníci, ktorí z tohto dôvodu musia prerušiť pracovný pomer príp. obmedziť svoju zárobkovú činnosť a tým pádom sa tiež často ocitnú na hrane životného minima. Aj z tohto dôvodu sa zriaďujú denné stacionáre. Sú určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Stacionár je vhodný aj pre občanov so zdravotným postihnutím od tretieho stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

Nezisková organizácia Custodia Trenčín otvorila v obci Strečno DENNÝ STACIONÁR pre seniorov

a nezisková organizácia Diamont J&D otvorila v obci Belá DENNÝ STACIONÁR pre seniorov.

V týchto zariadeniach sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
  • pitný režim a občerstvenie sú zabezpečené na náklady n.o.
  • pracovná terapia
  • rozmanitá záujmová činnosť

Sociálne služby poskytujú bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že senior môže prísť do zariadenia od 06:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Služby uvedených denných stacionárov pre seniorov môžu využívať aj občania našej obce.

Custodia, n.o., kontakt: Strečno - Martin Reguly, 0911 874 553

Diamant J&D, n.o., U Čajkov 526, 013 05 Belá, kontakt: Ján Mičic, 0918 367 223


 
 
ÚvodÚvodná stránka