Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Úradná tabuľa Obce Varín

Úradna tabuľa obce

(109/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-09 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

(108/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-08 ktorým sa zrušuje Centrum voľného času, M. R. Štefánika 431, Varín

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

(107/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-07 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, o spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

(106/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-06 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

(105/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-05 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

Program odpadového hospodárstva Zduženia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina do roku 2015

Zverejnené 14.12.2018


 
ÚvodÚvodná stránka