Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Úradná tabuľa Obce Varín

Úradna tabuľa obce

(30/2018) VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zberný dvor Varín - stavebná časť

Zverejnené 16.4.2018 -pm-


 

(28/2018) Záverečný účet Obce Varín za rok 2017

Doplňujúce informácie k zverejnenému návrhu
Dátum zverejnenia Návrhu Záverečného účtu Obce Varín za rok 2017: 11.apríl 2018 K Návrhu Záverečného účtu Obce Varín za rok 2017 je možné sa vyj ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -pm-


 

( 27/2018 ) Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou

Oznámenie
o začatí konania verejnou vyhláškou 
podľa § 36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stvaebnom poriadku ( stavebný zákon )
v znení neskorších prepisov ...viac...

Zverejnené 5.4.2018 -JB-


 

(25/2018) Varín, návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O)Varín, oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienok

Občanom,
fyzickým osobám
a právnickým osobám
 
Vaša  značka
Naša  značka
Evid. číslo
Vybavuje
...viac...

Zverejnené 27.3.2018 -pm-


 

(16/2017) Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a naradenie ústneho pojednávania

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a naradenie ústneho pojednávania
28.03.2018 o 10:00 hod.
viac...

Zverejnené 22.2.2018 -JB-


 

(15/2018) Pracovná ponuka na pozíciu kuchárka s nástupom od 03.04.2018.

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
 
prijme do pracovného pomeru kuchárku s nástupom od 03.04.2018.
K žiadosti o prácu je potrebné priložiť životopis, výuč ...viac...

Zverejnené 8.2.2018 -JB-


 
ÚvodÚvodná stránka