Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

Upozornenie pre poplatníkov nad 62 rokov, ktorí sú držiteľmi preukazov fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcomVytlačiť
 

UPOZORŇUJEME poplatníkov nad 62 rokov, ktorí sú fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a bol im vydaný preukaz fyzická osoba s ŤZP alebo fyzická osoba s ŤZP so sprievodcom, aby si do 15. marca uplatnili zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady predložením týchto preukazov. Obec na úseku poplatok za komunálne odpady, u väčšiny poplatníkov nad 62 rokov, ktorí sú fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, eviduje len preukazy občana s ŤZP alebo občana s ŤZP so sprievodcom, ktoré sa už v tomto čase nepoužívajú ako doklad na poskytovanie rôznych zliav. Zníženie alebo odpustenie poplatku si môžu uplatniť aj ostatní poplatníci do 15. marca a to predložením príslušných podkladov podľa platného nariadenia obce (VZN Obce Varín č. 9/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)


 
 
ÚvodÚvodná stránka