Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Starosta

Starosta obce vo volebnom období 2015 – 2018, vo volebnom období 2018 – 2022

Ing. Michal Cvacho

Cvacho Michal starosta.jpg

Kontakt:

0911 704 771

 

michal.cvacho@varin.sk

starosta@varin.sk

 

 

 

Výňatok z práv a povinnosti starostu obce:

  • štatutárny orgán  v majetkoprávnych vzťahoch obce
  • štatutárny orgán  v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce
  • zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám
  • správny orgán v administratívnoprávnych vzťahoch
  • vykonáva obecnú správu
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu
  • zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva
  • podpisuje uznesenia obecného zastupiteľstva
  • má sistačné právo (oprávnenie pozastaviť výkon uznesenia za splnenia istých podmienok)
  • môže právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu

(kompetencie starostu sú určené §13 a § 13a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov)

 

Starosta obce vo volebnom období 2010 – 2015

Miroslav Williger

Fotografia starostu obce Varín vo volebnom období 2010 - 2014

 

Starosta obce vo volebnom období 2006 – 2010

 

Ing. Karol Strásky

 

Starosta obce vo volebnom období 2002 – 2006

 

Ing. Karol Strásky

 

Starosta obce vo volebnom období 1998 – 2002

 

Ing. Karol Strásky

 

Starosta obce vo volebnom období 1994 – 1998

 

Ing. Karol Strásky

 

Starosta obce vo volebnom období 1990 – 1994

 

Ivan Androvič

 

 


 


 
ÚvodÚvodná stránka