Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Rozpočet obce

Rozpočet Obce Varín na rok 2019


 

 

 

 

Rozpočet Obce Varín na rok 2016

Záverečný účet Obce Varín za rok 2016. Celoročne hospodárenie obce za rok 2016 bolo schválené bez výhrad Obecným zastupiteľstvom vo Varíne uznesením č. 23/2017 zo dňa 31.05.2017.

 

 

 
Programový rozpočet obce Varín na rok 2015 - príjmová časť bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 69/2015 zo dňa 16.12.2015.

 
Programový rozpočet obce Varín na rok 2015 - výdavková časť bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 69/2015 zo dňa 16.12.2015.

 
Programový rozpočet obce Varín na rok 2015 - príjmová časť - tabuľka bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 69/2015 zo dňa 16.12.2015.

 

Rozpočet Obce Varín na rok 2015

Záverečný účet Obce Varín za rok 2015. Celoročne hospodárenie obce za rok 2015 bolo schválené bez výhrad Obecným zastupiteľstvom Vo Varíne uznesením č. 41/2016 zo dňa 30.06.2016.

 
Záverečný účet Obce Varín za rok 2015 - príloha č. 1.

 
Záverečný účet Obce Varín za rok 2015 - príloha č. 2.

 
Zmena rozpočtu Obce Varín č. 2 a 3 pre rok 2015

 
Rozpočtové opatrenia č. 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015 k rozpočtu obce Varín na rok 2015 boli zobraté na vedomie uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 62/2015 a prvá zmena k rozpočtu obce Varín na rok 2015 bola schválená uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 62/2015.

 
Programový rozpočet Obce Varín na rok 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Varín dňa 27.03.2015, pod číslom 28/2015. Programový rozpočet obce Varín na rok 2015 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 40/2015 zo dňa 30.04.2015.

 
Rozpočet Obce Varín na rok 2015 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Varín dňa 27.03.2015 pod číslom 27/2015. Rozpočet obce Varín na rok 2015 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 40/2015 zo dňa 30.04.2015.

 

Rozpočet Obce Varín na rok 2014

Záverečný účet Obce Varín na rok 2014

 
Hodnotiaca správa k Záverečnému účtu Obce Varín na rok 2014

 
Rozpočtové opatrenie č. 1/2014 k rozpočtu obce Varín na rok 2014 bolo zobraté na vedomie uznesením obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 48/2014.

 
Návrh prvej zmeny rozpočtu obce v roku 2014 bol zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke obce dňa 04.04.2014 pod číslom 26/2014. Prvá zmena rozpočtu obce na rok 2014 bola schválená uznesením obecného zastupiteľstva vo Varíne č. 17/2014.

 
Návrh rozpočtu Obce Varín na rok 2014 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Varín dňa 26.11.2013 pod číslom 106/2013. Rozpočet schválený uznesením č. 91/2013 zo dňa 12.12.2013.

 
Návrh programového rozpočtu Obce Varín na rok 2014 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Varín dňa 26.11.2013 pod číslom 107/2013. Programový rozpočet schválený uznesením č. 91/2013 zo dňa 12.12.2013.

 

Rozpočet Obce Varín na rok 2013

Správa audítora k výročnej správe za rok 2013

 
Výročna správa Obce Varín za rok 2013

 
Správa auditora k zaverečnému účtu Obce Varín

 
Záverečný účet obce za rok 2013

 
Návrh rozpočtu Obce Varín na rok 2013 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Varín dňa 15.5.2013 pod číslom 39/2013. Rozpočet schválený uznesením č. 49/2013 zo dňa 06.06.2013.

 
Návrh programového rozpočtu Obce Varín na rok 2013 zverejnený na úradnej tabuli a internetovej stránke Obce Varín dňa 17.5.2013 pod číslom 40/2013. Programový rozpočet schválený uznesením č. 49/2013 zo dňa 06.06.2013.

 

Rozpočet Obce Varín na rok 2012


 

 

 

 

 

 

Rozpočet Obce Varín na rok 2011

 2011_Rozpočet.pdf (227.4 kB) 2011_Rozpočet.pdf (227.4 kB)

 
Záverečný účet Obce Varín za rok 2011

 
Stanovisko audítora k záverečnému účtu Obce Varín za rok 2011

 
Stanovisko hlavného kontrolóra Obce Varín k záverečnému účtu

 

 
ÚvodÚvodná stránka