Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

(103/2018) Pozvánka na jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2018Vytlačiť
 

POZVÁNKA

Starosta obce Varín podľa § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva

jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2018,

ktoré sa uskutoční v pondelok 10. decembra 2018 o 18:00 hodine v kinosále Kultúrneho domu, Jozefa Martinčeka 131, Varín.

 

Návrh programu:

 • Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej a mandátovej komisie
 • Zloženie sľubu starostu a poslancov obecného zastupiteľstva
 • Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva

 

 1. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať zasadnutia obecného zastupiteľstva
 2. Zriadenie obecnej rady
 3. Zriadenie komisií
 4. Určenie sobášiacich
 5. Určenie platu starostu obce
 6. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č. VZN-2018-05
 8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č. VZN-2018-06
 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č. VZN-2018-07
 10. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č. VZN-2018-08
 11. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č. VZN-2018-09
 12. Rozpočet obce Varín na rok 2019
 13. Výročná správa obce Varín za rok 2017
 14. Plán práce Obecného zastupiteľstva obce Varín na rok 2019
 15. Ôsme a deviate rozpočtové opatrenie v roku 2018
 16. Šiesta zmena rozpočtu v roku 2018
 17. Informácie
 18. Interpelácie

 

Týmto Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.

S pozdravom

Ing. Michal Cvacho – starosta obce Varín


 
 
ÚvodÚvodná stránka