Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Oznamy

Oznamy obce Varín

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 26.08.2019 a 27.08.2019 na ulici Ku Železnej studničke a chatová oblasť Pod jedľovinouVytlačiť
 

elektrika.jpg


 
 

Vyšlo nové číslo mesačníka VarínčanVytlačiť
 

V prázdninovom dvojčísle mesačníka Varínčan si môžete okrem iného prečítať:

* informácie o prevádzke zberného dvora

* o novom národnom rekorde plavca Vladimíra Štefánika

* ako bolo na letných výletoch pre deti

* reportáž zo skautského tábora Federácie skautov Európy

* zhodnotenie rybárskej súťaže Memoriál Jozefa Púčika

* diela štvrtákov v rámci výtvarnej súťaže Varínsky Leonardo

 

Všetky čísla mesačníka Varínčan nájdete vo formáte PDF v menu v časti OBEC → OBECNÝ MESAČNÍK VARÍNČAN.

sken titulka.jpg


 
 

Máte prebytky zo svojej úrody? Predajte ich inýmVytlačiť
 

 

Máte vo svojej záhrade prebytky úrody, ktoré nestíhate spotrebovať, neviete ako využiť alebo nemáte čas pozbierať?

Bezplatne sa zaregistrujte na stránke www.slovenskyvyrobca.sk v časti PREBYTKY OBČANOV MIEST A OBCÍ SLOVENSKA a ponúknite vašu úrodu na predaj iným. 

Bližšie informácie o registrácii a o možnostiach sa dočítate na stránke:

http://www.slovenskyvyrobca.sk/blog/prebytky-obcanov-miest-a-obci-slovenska-registracia/

Takúto možnosť môžete využiť počas celého roka.

 

zelenina.jpg

 


 
 

Upozornenie na dôsledné zamykanie vašich nehnuteľnostíVytlačiť
 

Z garáže rodinného domu vo Varíne bol prednedávnom odcudzený príves za auto – nosič na tri bicykle. Upozorňujeme Vás na dôsledné zamykanie svojich domov a k nim patriacich nehnuteľností, aby sa zabránilo podobným udalostiam.

krádež.png


 
 

ZBERNÝ DVOR JE OD 01.07.2019 OTVORENÝVytlačiť
 

zd.jpg

Príloha


 
 

Nové knihy v knižnici vďaka Fondu na podporu umeniaVytlačiť
 

Obecný úrad vo Varíne ako zriadovateľ obecnej knižnice každoročne vyčleňuje financie na nákup nových kníh. V snahe o postupnú obnovu a rozšírenie knižného fondu našej knižnice sme zareagovali na výzvu Fondu na podporu umenia, ktorý poskytuje podporu v oblasti kultúry, umeleckých aktivít a kreatívneho priemyslu. 

V rámci programu Akvizícia knižníc, ktorý poskytuje podporu zameranú na nákup knižného fondu, sme vypracovali projekt, ktorý nám bol schválený.

Vďaka podpore Fondu na podporu umenia sme pre čitateľov knižnice zakúpili 145 nových kníh. Ide o detskú beletriu súčasných slovenských autorov, príbehovú prózu pre deti, detskú dobrodružnú literatúru, obrázkové knihy pre deti a náučnú literatúru pre deti, pred dospelých čitateľov sme zakúpili tituly pôvodnej kvalitnej beletrie a prekladovej literatúry.

Veríme, že sa nám podarilo zatraktívniť ponuku obecnej knižnice a prilákať do jej priestorov viac čitateľov.

Po dokončení rekonštrukcie knižnice spustíme knižnično informačný systém KIS MaSK a tým ešte viac skvalitníme knižničné služby, ktoré ponúkame našim čitateľom.

Z knižnice postupne vyraďujeme obsahovo zastarané a poškodené knihy, čo je nevyhnutnou podmienkou obnovy knižného fondu. Čo nás veľmi teší je, že vyradené tituly máme čím dopĺňať, pretože nám v máji 2019 bola po vypracovaní projektu opäť schválená žiadosť na nákup nových kníh do našej knižnice. Ak máte nápady, ktoré knihy by ste si radi požičali a prečítali, neváhajte nás kontaktovať.

9.jpg


 
 

Knižnica dočasne zatvorenáVytlačiť
 

Obecná knižnica vo Varíne je z dôvoru rekonštrukcie dočasne zatvorená. O znovuotvorení Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

knižnica.jpg


 
 

Prevencia krádeží a podvodov na seniorochVytlačiť
 

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie obozretnosti seniorov. V prílohe je materiál odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý Vás oboznámi ako sa nestať "obeťou" podvodníkov a zlodejov.


 
 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušiaVytlačiť
 

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. (www.varin.sk / VZN / Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín)


 
 
ÚvodÚvodná stránka