Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Oznamy

Oznamy obce Varín

Aktuálna informácia o stave pitnej vody a jej náhradnom zásobovaní obyvateľstva počas víkenduVytlačiť
 

Na stránke spoločnosti SEVAK a. s. Žilina, v časti Havárie a odstávky nájdete aktuálnu informáciu zverejnenú 22. 02. 2019 o 12.00 hod. a termíny  náhradného zásobovania pitnou vodou v dopoludňajších a popoludňajších hodinách počas víkendu  - od piatka 22. 02. 2019  poobede do nedele 24. 02. 2019 a v pondelok 25. 02. 2019 doobeda.

Informácia spoločnosti v skrátenej a upravenej podobe je vyvesená na úradnej tabuli Obce Varín - pri autobusovej zastávke (Varín, OcÚ - Žilina)

link: http://www.sevak.sk/aktuality/nahradne-zasobovanie-pitna-voda-varin-gbelany-nededza/


 
 

Prerušenie vyučovania v škole a prevádzky školských zariadení v obci VarínVytlačiť
 

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne

prerušuje

prevádzku základnej školy, materskej školy a školskej jedálne v pondelok 25. februára 2019 z prevádzkových dôvodov.

Začiatok prevádzky materskej školy, školskej jedálne a vyučovania v základnej škole bude v utorok 26. februára 2019.


 
 

SPRÁVA K NÁHRADNÉMU ZÁSOBOVANIU PITNOU VODOU V OBCIACH VARÍN, GBEĽANY A NEDEDZAVytlačiť
 

 

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie si dovoľuje v súvislosti s aktuálnym stavom v dodávke vody v obciach Varín, Gbeľany a Nededza informovať svojich odberateľov nasledovne:    

 

Po sťažnostiach niekoľkých odberateľov v obci Gbeľany na zápach a pachuť dodávanej vody počas víkendu 16. – 17. 2. 2019 bola 18. 2. 2019 odobratá vzorka z vodojemu Gbeľany a z rozvodnej siete. Vyhodnotenie vzoriek, ktoré bolo doručené  dňa 20.2. o 12:00 preukázalo prítomnosť zvýšenej hodnoty dichlorbenzénu vo vode. Okamžite sme kontaktovali RÚVZ v Žiline, ktorý nariadil vyhlásiť dodávanú vodu za úžitkovú a zabezpečiť náhradné zásobovaniu pitnou vodou v obciach Varín, Gbeľany a Nededza, ktoré sú z tohto vodojemu zásobované. K tomuto kroku sme bezdodkladne pristúpili. Príčinou zvýšenej hodnoty dichlorbenzénu vo vode boli výpary z bežnej farby  použitej  na  vonkajší náter potrubí v armatúrnej komore  t.j. suchej, potrubnej časti  vodojemu, ktorý sme realizovali v rámci bežnej údržby. V žiadnom prípade nedošlo ku priamemu kontaktu vody s farbou. Dovoľujeme si oznámiť, že doterajšie používanie vody na pitné účely pri nameranej koncentrácii tejto látky vo vode nemohlo pri jej krátkodobom používaní spôsobiť  zdravotné problémy. V súčasnost vykonávame kroky na odstránenie  príčiny daného stavu, vrátane vykonania opakovaných analýz pitnej vody s cieľom obnovenia riadnej dodávky pitnej vody. V prípade, že analýzy potvrdia nezávadnosť pitnej vody, obnovíme riadnu dodávku pitnej verejným vodovodom, o čom budeme informovať.

 

SEVAK, a.s.  sa ospravedlňuje svojim odberateľom za spôsobené problémy.

sevak_logo.png


 
 

NÁHRADNÉ ZÁSOBOVANIE VODOUVytlačiť
 

SEVAK, a.s.

oznamuje svojim odberateľom,

že s okamžitou platnosťou neodporúča až do odvolania používať vodu z verejného vodovodu na pitné účely, len ako úžitkovú.

Pre pitné účely je na dnes zabezpečené náhradné zásobovanie vodou podľa nasledovného harmonogramu rozvozu (časy sú orientačné).

Prosíme, aby si občania v prípade záujmu na tieto miesta priniesli vhodné nádoby.

Ďakujeme za pochopenie. 

     

od

do

 

1.

Železničná ulica – skládka dreva

 

16:15

16:45

Obec Varín

2.

Antona Bernoláka (TESCO)

 

16:45

17:15

Obec Varín

3.

Námestie sv. Floriána OcÚ

 

17:15

17:45

Obec Varín

4.

Starohradská, zberné suroviny

 

17:45

18:15

Obec Varín

5.

Fatranská, pri starej Jednote 

 

18:15

18:45

Obec Varín

6.

Koňhorská (BUS)

 

18:45

19:15

Obec Varín

sevak_logo.png


 
 

Detská lyžiarska škola 2019 – Nadácia Kia Motors SlovakiaVytlačiť
 

lyziarskaskola201802-518x270.jpg

Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke http://www.nadaciakia.sk/ v časti AKTUALITY


 
 

Interaktívna výstava KAMUFLÁŽVytlačiť
 

Kamuflaz_Varin_menší.jpg


 
 

Oznam Veterinárnej asanačnej spoločnosti Mojšová LúčkaVytlačiť
 

oznam web.png

Príloha


 
 

Princípy rezu ovocných drevínVytlačiť
 

PRÍNCÍPY REZU OVOCNÝCH DREVÍN - kópia (2).jpg


 
 

Knižnica dočasne zatvorenáVytlačiť
 

Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica je od konca októbra 2018 dočasne zatvorená z dôvodu výmeny podláh a rekonštrukčných prác. O znovuotvorení Vás budeme informovať.

knižnica.jpg


 
 

Prevencia krádeží a podvodov na seniorochVytlačiť
 

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie obozretnosti seniorov. V prílohe je materiál odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý Vás oboznámi ako sa nestať "obeťou" podvodníkov a zlodejov.


 
 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušiaVytlačiť
 

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. (www.varin.sk / VZN / Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín)


 
 
ÚvodÚvodná stránka