Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Oznamy

Oznamy obce Varín

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 15.10.2019 a 16.10.2019Vytlačiť
 

elektrika.jpg


 
 

Vyšlo októbrové číslo mesačníka VarínčanVytlačiť
 

V októbrovom čísle mesačníka Varínčan nájdete:

* informácie o putovaní relikvií sv. Vincenta de Paul

* príbeh o nezištnej pomoci rodinke v núdzi

* aktivity zo života školy

* ako bolo na spoločnom stretnutí obyvateľov ulice Koňhorská

* pozvánku pre seniorov

Všetky čísla mesačníka Varínčan nájdete vo formáte PDF v menu v časti OBEC → OBECNÝ MESAČNÍK VARÍNČAN.

titulka.png


 
 

,,Pýtajme si slovenské´´Vytlačiť
 

narodne dni.png


 
 

MESIAC ÚCTY K STARŠÍMVytlačiť
 

Obec Varín pozýva pri príležitosti mesiaca úcty k starším všetkých seniorov na hudobno-zábavný program, ktorý sa uskutoční v stredu 16.10.2019 o 16.00 hod. v kinosále vo Varíne. O dobrú hudbu, vtipy a zábavné scénky sa postarajú členovia skupiny AT BAND, známej zo ŠLÁGR TV. O občerstvenie je postarané. Všetkých srdečne pozývame.

MESIACA ÚCTY K STARŠÍM.png


 
 

Viete kde hľadať informácie (aj zaujímavé) o odpadoch a triedení odpadov na stránke obce? Položka Obyvateľ podstránka OdpadyVytlačiť
 


 
 

ZBERNÝ DVOR JE OTVORENÝVytlačiť
 

Príloha

 

zd.jpg


 
 

Agenda 2030 pre udržateľný rozvojVytlačiť
 

Počuli ste už niečo o dokumente Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj?

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda 2030“) Organizácie Spojených národov je doposiaľ najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie udržateľného rozvoja. Kľúčovými princípmi Agendy 2030 vytýčenými v dokumente schválenom Valným zhromaždením OSN v septembri 2015 „Transformujeme náš svet: Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj“ sú transformácia, integrácia a univerzálnosť. Agenda 2030 nadväzuje na Miléniovú deklaráciu OSN z r. 2000. Miléniové rozvojové ciele (MDGs) boli vôbec prvou spoločnou víziou a prvým široko akceptovaným rámcom pre globálny rozvoj a tvorbu rozvojovej politiky.

V domácich podmienkach rezort životného prostredia sústredí svoju pozornosť v dlhodobom horizonte na oblasti: zmena klímy, voda, ochrana biodiverzity, ochrana a trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a nakladanie s odpadmi, trvalo udržateľná spotreba a výroba a to najmä s presahom na politiku obehového hospodárstva a zelený rast. 

https://www.minzp.sk/files/oblasti/udrzatelny-rozvoj/sdgs-dokument-sk-verzia-final.pdf

https://www.minzp.sk/files/oblasti/udrzatelny-rozvoj/sdgs-dokument-en-verzia-final.pdf

Prevzaté zo stránky MŽP SR. Viac na https://www.minzp.sk/oblasti/agenda-2030/


 
 

ONDREJSKÝ JARMOK 2019Vytlačiť
 

Všetkým záujemcom o jarmok oznamujeme,

že Ondrejský jarmok sa uskutoční v sobotu 30. novembra 2019.

Bližšie informácie o podujatí zverejníme v mesiaci október.

upútavka s dátumom.png


 
 

Knižnica dočasne zatvorenáVytlačiť
 

Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica je z dôvodu rekonštrukcie dočasne zatvorená.

O znovuotvorení Vás budeme informovať.

Ďakujeme za pochopenie.

knižnica.jpg


 
 

Upozornenie na dôsledné zamykanie vašich nehnuteľnostíVytlačiť
 

Z garáže rodinného domu vo Varíne bol prednedávnom odcudzený príves za auto – nosič na tri bicykle. Upozorňujeme Vás na dôsledné zamykanie svojich domov a k nim patriacich nehnuteľností, aby sa zabránilo podobným udalostiam.

krádež.png


 
 

Prevencia krádeží a podvodov na seniorochVytlačiť
 

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie obozretnosti seniorov. V prílohe je materiál odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý Vás oboznámi ako sa nestať "obeťou" podvodníkov a zlodejov.


 
 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušiaVytlačiť
 

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. (www.varin.sk / VZN / Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín)


 
 
ÚvodÚvodná stránka