Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Oznamy

Oznamy obce Varín

Zber elektroodpadov a odpadov so škodlivinami (nebezpečné odpady) Vytlačiť
 

V sobotu 21. apríla 2018 je v obci zabezpečený zber elektroodpadov a nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov od fyzických osôb. Zber bude od 07.30 do 12.30 hod. v objekte obce "Bajovec", na ul. Fatranská, v priestoroch ktorého je t. č. Varínska tlačiareň.

NEBEZPEČNÉ ODPADY, ktoré sa zbierajú: použité prenosné batérie a akumulátory a autobatérie, odpad obsahujúci ortuť (napr. nerozbité ortuťové teplomery), nepoužité chemikálie a náterové hmoty alebo ich zvyšky alebo zaschnuté zvyšky a obaly z nich (farby, laky, rozpúšťadlá, riedidlá, umelé hnojivá, pesticídy, látky na boj proti škodcom, kyseliny, fotochemické látky – vývojky, ustaľovače, technické spraye na rôzne účely), zvyšky technických olejov a tukov, olejové filtre, olejové látky, vody znečistené olejom, chemikáliami, nádoby a textílie znečistené olejom a inými škodlivinami, plasty znečistené ropnými látkami a iný podobný odpad vykazujúci jednu alebo viac nebezpečných vlastností. Chemikálie v tekutom stave spolu nezmiešavajte, hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo vzniku zdravie poškodzujúcich výparov. Každá tekutá látka musí byť uzatvorená buď v pôvodnom obale alebo v inom vhodnom pevnom obale s náhradným označením obsahu. (Odporúčame a upozorňujeme: pri manipulácii s odpadom obsahujúcim ortuť - žiarivky a iné svetelné zdroje - dávajte pozor, aby ste ich nerozbili, pretože vo vnútri použitá nebezpečná ortuť sa po rozbití rozptýli do okolia a aj na vaše ruky a odev, čo však nie je viditeľné ale o to nebezpečnejšie, pretože ortuťové výpary človek vdychuje).

ELEKTROODPAD z domácností sa zbiera oddelene od ostatných druhov odpadov a sú to: ELEKTROZARIADENIA (kategorizované do 14. augusta 2018 do 10 skupín):

1. Veľké domáce spotrebiče 2. Malé domáce spotrebiče 3. Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia 4. Spotrebná elektronika a fotovoltaické panely 5a. Osvetľovacie zariadenia 5b. Svetelné zdroje 6. Elektrické a elektronické nástroje 7. Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely 8. Zdravotnícke prístroje (s výnimkou všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov) 9. Prístroje na monitorovanie a kontrolu 10. Predajné automaty:

Odovzdať možno: nerozbité a nerozobrané chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, mikrovlnné rúry, sporáky, elektrické radiátory, varné dosky, ventilátory, klimatizačné zariadenia, vysávače, hriankovače, fritézy, mixéry, mlynčeky, kávovary, elektrické hodiny, elektrické váhy, elektrické nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, holenie, masáž, žehličky, osobné počítače a alebo ich komponenty, tlačiarne, notebooky, reproduktory, kopírovacie zariadenia, vreckové a stolové kalkulačky, telefónne prístroje a aj bezdrôtové a mobilné, záznamníky, faxy, televízory a monitory s nerozbitou obrazovkou, rozhlasové prijímače, videokamery, videorekordéry, elektronické hudobné nástroje, hi-fi zariadenia, vŕtačky, pílky, nástroje na zváranie, frézy, brúsky, šijacie stroje, kosačky a ďalšie podobné nástroje, el. vláčiky a autodráhy, konzoly, videohry, športové elektrozariadenia, svietidlá, lampy a pod., nerozbité svetelné zdroje (lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, vysokotlakové a nízkotlakové výbojky, LED svetelné zdroje)

Elektroodpad z kancelárií a prevádzok, ktorý má parametre tu uvedených elektrozariadení, sa považuje za elektroodpad z domácností.

Za takýto odovzdaný odpad sa neplatí.

Použitý jedlý olej z kuchýň bez zvyškov potravín: precedený rastlinný olej v PET riadne uzatvorených fľašiach. Nepoužívajte na tento účel sklené obaly.

Pneumatiky obec nezbiera. Občania majú možnosť odovzdať použité pneumatiky v rámci bezplatného spätného zberu distribútorovi pneumatík, ktorým je jednoducho každý, kto mení pneumatiky aj bez ich predaja. Zberné miesta: www.eltma.sk/zberna-miesta.

Elektroodpad a nebezpečný odpad nepatrí do koša (ani do prírody)!

Ďakujeme, že správne triedite.


 
 

Aktualizovaný plán výletov turistovVytlačiť
 

TJ Fatran Varín Vás pozýva na autobusové turistické zájazdy do slovenských pohorí. Bližšie informácie o jednotlivých zájazdoch nájdete dolu v prílohe.

Prihlásiť sa na zájazd môžete na tel. čísle 0903 471 085, alebo mejlom na lubor.panacek@gmail.com.

Príloha

turisti1.png


 
 

Pozvánka na púťVytlačiť
 

Pozývame pútnikov na autobusový zájazd na horu Živčáková do Turzovky.

Púte sa budú konať každý posledný pondelok v mesiaci od apríla do septembra.

termíny púte:

30. apríla 2018

28. mája 2018

25. júna 2018

30. júla 2018

27. augusta 2018

24. septembra 2018

 

Odchod autobusu vždy o 7.30 hod. spred Obecného úradu vo Varíne.

Autobusovú dopravu zabezpečuje p. Ján Hodoň.

Cena 5 €/osoba.

Záväzne sa môžete prihlasovať u:

p. Emílie Cvachovej, tel. č.: 0902 429 692 

alebo u

p. Márii Bielikovej, tel. č.: 0902 075 222.

Prihlásiť sa je možné najneskôr týždeň pred plánovaným odchodom.

 

                                  živčáková.jpg


 
 

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018Vytlačiť
 

 

Príloha


 
 

Zber a odvoz zmesových komunálnych odpadov a zložiek triedeného odpadu na rok 2018Vytlačiť
 


 
 

Prevencia krádeží a podvodov na seniorochVytlačiť
 

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie obozretnosti seniorov. V prílohe je materiál odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý Vás oboznámi ako sa nestať "obeťou" podvodníkov a zlodejov.


 
 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušiaVytlačiť
 

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. (www.varin.sk / VZN / Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín)


 
 
ÚvodÚvodná stránka