Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Jednota dôchodcov na Slovensku - základná organizácia vo Varíne

Založenie

Organizácia JDS vo Varíne bola založená 10. mája 2007. Na ustanovujúcej  schôdzi sa zúčastnilo 35 členov - dôchodcov. Účastníci sa oboznámili s poslaním a Stanovami Jednoty dôchodcov na Slovensku, ktorými sa budú vo svojej činnosti riadiť. V súčasnosti má organizácia 75 členov.

Členovia výboru (predsedníctva)

Predseda: Rovňanová Gabriela
Tajomník: Synáková Mária
Hospodár: Cvachová Eva
Člen: Tretinová Marta
Člen Rolková Anna

Úlohy a ciele

JDS pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku. Vytvára podmienky na realizáciu záujmov starších občanov – dôchodcov. Spolupracujeme so samosprávou  a inými orgánmi štátnej správy. Poskytujeme  sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojím členom v rámci svojich možností. Vedieme starších ľudí k vzájomnej pomoci, pomáhame im vytvárať možnosti sebarealizácie. Podieľame sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti o dôchodcov. Podporujeme kultúrno-spoločenské aktivity v jednotlivých formách.

Členstvo v JDS

Členstvo v našej organizácii je dobrovoľné. Podmienkou vzniku je prihláška za člena a zaplatenie členského príspevku, na základe ktorých bude vystavený členský preukaz, ktorý jo dokladom o členstve.

Prihlášky má k dispozícii predseda organizácie pani Gabriela Rovňanová.

Členmi sa môžu stať dôchodcovia, ktorí sa stotožňujú s cieľmi, programom a Stanovami JDS na Slovensku. Oceňujeme svojich členov za príkladné plnenie úloh.

Členský príspevok na 1 kalendárny rok a na 1 osobu je 3,00 eurá. Z tohto príspevku sa odvádza  suma 1,00 euro/člen/rok vyššej organizácii – Jednote dôchodcov na Slovensku v Žiline.

Práva člena JDS

 • Voliť a byť volený do orgánov JDS
 • Zúčastňovať sa na členských schôdzach základnej organizácie
 • Vyjadrovať sa k činnosti funkcionárov a orgánov JDS
 • Podávať návrhy na zlepšenie činnosti JDS
 • Využívať výhody poskytované JDS

Povinnosti člena JDS

 • Spolupracovať na realizácii programu JDS
 • Dodržiavať stanovy a dokumenty na ne nadväzujúce
 • Platiť členský príspevok

Zánik členstva v JDS

 • Dňom oznámenia člena o vystúpení z JDS
 • Zrušením členstva z dôvodu porušovania stanov JDS
 • Neplatením členského príspevku pravidelne a načas
 • Úmrtím člena

Kontakt

Predseda organizácie JDS vo Varíne – Gabriela Rovňanová, telefón: 041/ 5692 027

Kalendár akcií

Plán práce na rok 2013

 

 

Fotogaléria

Guláš 2013

Guláš 2013Guláš 2013

Guláš 2013Guláš 2013Guláš 2013Guláš 2013

 

Okresné športové hry 2013

Okresné športové hry 2013Okresné športové hry 2013

 

Spolupracujeme

http://www.jds-zilina.webnode.sk

http://www.jds.sk

 


 

Dokumenty

prihláška.jpg(205.4 kB)Prihláška
zakladajúca listina.jpg(402.2 kB)Základacia listina
výňatok zo stanov.jpg(393.6 kB)Výňatok zo stanov
ÚvodÚvodná stránka