Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(95/2018) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-05 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Vytlačiť
 

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-05 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pripomienky môžete zasielať:

  • písomne na adresu:

Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín,

  • odovzdať v podateľni Obecného úradu Varín,
  • mailom na adresu podatelna@obecvarin.sk
  • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade vo Varíne.

Na pripomienky, ktoré nie sú zdôvodnené, nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať.

Pripomienky predložte najneskôr do 29.11.2018.


 
 
ÚvodÚvodná stránka