Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

77/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpadyVytlačiť
 

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Pripomienky môžete zasielať:

  • písomne na adresu Obecného úradu Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín,
  • odovzdať v podateľni Obecného úradu Varín,
  • mailom na adresu podatelna@varin.sk
  • ústne predniesť do zápisnice na Obecnom úrade vo Varíne.

Na pripomienky, ktoré nie sú zdôvodnené, nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať.

Pripomienky predložte najneskôr do 09.12.2017.


 
 
ÚvodÚvodná stránka