Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(65/2019) Pozvánka na šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2019Vytlačiť
 

POZVÁNKA

Starosta Obce Varín podľa § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2019, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 15.08.2019 o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Varíne, Námestie sv. Floriána 1, Varín.

Návrh programu:

  • Otvorenie
  • Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
  • Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
  1. Majetok
  2. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2019
  3. Všeobecne záväzné nariadenie obce Varín č. VZN-2019-03
  4. Informácie
  5. Interpelácie
  • Záver

Týmto Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.

S pozdravom

Ing. Michal Cvacho – starosta obce Varín


 
 
ÚvodÚvodná stránka