Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(47/2019) Pozvánka na piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2019Vytlačiť
 

Starosta Obce Varín podľa § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva piate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2019, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 13.06.2019 o 17:00 hodine v zasadačke Obecného úradu vo Varíne, Námestie sv. Floriána 1, Varín.

Návrh programu:

 • Otvorenie
 • Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie
 • Schválenie návrhu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva
 1. Majetok
 2. Záverečný účet Obce Varín za rok 2018
 3. Použitie rezervného fondu v roku 2019
 4. Tretia zmena rozpočtu v roku 2019
 5. Prvé, druhé a tretie rozpočtové opatrenie v roku 2019
 6. Informácie
 7. Interpelácie
 • Záver

Týmto Vás pozývam na zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne.

S pozdravom

Ing. Michal Cvacho - starosta Obce Varín


 
 
ÚvodÚvodná stránka