Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(28/2018) Záverečný účet Obce Varín za rok 2017Vytlačiť
 

Doplňujúce informácie k zverejnenému návrhu

  • Dátum zverejnenia Návrhu Záverečného účtu Obce Varín za rok 2017: 11.apríl 2018
  • K Návrhu Záverečného účtu Obce Varín za rok 2017 je možné sa vyjadriť do 15 dní od zverejnenia.

Pripomienky 

Vyjadrenia je možné zasielať do 26. apríla 2018:

 

Návrh Záverečného účtu Obce Varín za rok 2017 prerokuje Obecné zastupiteľstvo Obce Varín na svojom treťom zasadnutí v roku 2018.

Záverečný účet obce je zverejnený na webe obce. Každý občan, môže požiadať o prípadne doplnenie záverečného účtu o informácie, ktoré považuje za dôležité. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať. O zapracovaní pripomienok rozhoduje predkladateľ, teda spracovateľ záverečného účtu obce.

Legislatíva

Zákon č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení §9 ods.(2), §18f ods.(1) písmeno c)
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej správy §4 ods.(5)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č. 493/2011 Z. z. ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti čl. 9 ods.(1)

Poznámka

Návrh záverečného účtu obce Varín musí byť pred schválením v zastupiteľstve najmenej 15 dní verejne prístupný.


 
 
ÚvodÚvodná stránka