Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(14/2019) Žiadosť o výrub dreviny Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Vo Varíne, dňa 05.02.2019

Číslo zverejnenia:

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Varín ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny:

  • Umiestnenie dreviny na pozemku parcela registra:
  • E-KN č. 1523 – orná pôda, LV č. 3130, pre k.ú. Varín
  • Informácie o drevine:
  • rakyta s neuvedeným obvodom kmeňa – 5 ks
  •  jelša s neuvedeným obvodom kmeňa

 

  • Odôvodnenie žiadosti:
  •  Stromy rastú a visia nás miestnou komunikáciou, ktorú využívajú chatári, ale aj občania obce. Problém nastáva vždy pri silnom vetre, ktorý spôsobuje odlomenie konárov .  

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie:

  • písomne na adresu: Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín, alebo
  • elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu

 
 
ÚvodÚvodná stránka