Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(12/2019) Žiadosť o výrub dreviny Vytlačiť
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Vo Varíne, dňa 05.02.2019

Číslo zverejnenia:

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Varín ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny:

 • Umiestnenie dreviny na pozemku parcela registra:
 • C-KN č. 1252/230 - zastavané plochy a nádvoria, LV č. 4443, pre k.ú. Varín
 • Informácie o drevine:
 • smrek obyčajný s obvodom kmeňa 123 cm
 • smrek obyčajný s obvodom kmeňa 230 cm
 • smrek obyčajný s obvodom kmeňa 155 cm
 • smrek obyčajný s obvodom kmeňa 170 cm
 • smrek obyčajný s obvodom kmeňa 90 cm
 • smrek obyčajný s obvodom kmeňa 129 cm
 • smrek obyčajný s obvodom kmeňa 135 cm
 • smrek obyčajný s obvodom kmeňa 165 cm
 • rakyta s obvodom kmeňa 80 cm
 •  bôr s obvodom kmeňa 150 cm
 •  smrek obyčajný s obvodom kmeňa 165 cm
 •  hrab s obvodom kmeňa 145 cm
 •  bôr s obvodom kmeňa 140 cm
 • Odôvodnenie žiadosti:
 •  Výstavba rekreačnej chaty a ohrozujú susednú chatu.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie:

 • písomne na adresu: Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín, alebo
 • elektronicky na e-mail: gbelany@gbelany.eu

 
 
ÚvodÚvodná stránka