Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(11/2016) Výberove konanie na prenájom nebytových priestorovVytlačiť
 

Obec Varín vyhlasuje

VÝBEROVÉ KONANIE

na prenájom

nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Domu služieb, Jozefa Martinčeka 77, Varín, miestnosť číslo 7, 11, 12, 13 a priľahlých spoločných priestorov.

Výmera podlahovej plochy je 102,63 m2:

 1. miestnosť č. 5 – schodisko (50%) 5,43 m2
 2. miestnosť č. 22 – chodba (50%) 2,62 m2
 3. miestnosť č. 7 – prezliekareň 24,18 m2
 4. miestnosť č. 6 – WC (25%) 0,60 m2
 5. miestnosť č. 11 5,28 m2
 6. miestnosť č. 12 56,25 m2
 7. miestnosť č. 13 8,25 m2

Podmienky:

 1. Podanie písomnej žiadosti , ktorá musí obsahovať:
  1. účel nájmu
  2. požadovaná minimálna výška nájmu je 10 eur/m2/rok
  3. ponúknuté nájomné uvedené formou sadzby „eur/m2/rok“ , v ktorom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady
  4. doklad o spôsobilosti uchádzača na prezentované aktivity
 2. Ohliadka prenajímaných priestorov je možná po vzájomnej dohode s povereným zástupcom prenajímateľa, č.t. 041/5692 216.
 3. Svoju žiadosť doručí záujemca na adresu: Obecný úrad Varín, Námestie sv. Floriána č. 1, 01303 Varín, alebo osobne do podateľne Obecného úradu vo Varíne v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača (resp. názov a adresa právnickej osoby), a výrazné označenie heslom „VK – kancelária pohrebníctva“
 4. Lehota na podávanie žiadostí končí dňa 08.03.2017 o 11:00 hod.
 5. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy a zrušiť výberové konanie.
 6. Výsledok vyhlasovateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorí predložili žiadosti.
 7. Prípadnú zmenu podmienok zverejní organizátor rovnakým spôsobom ako jeho vyhlásenie a písomne o tom oboznámi aj uchádzačov, ktorí do toho času podali žiadosť.

Vo Varíne, 17.02.2017

Ing. Michal Cvacho - starosta obce

Súbor na stiahnutie vyhlasenie_vk.pdf vyhlasenie_vk.pdf (218.3 kB)

 
 
ÚvodÚvodná stránka