Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

(23/2019) Žiadosť o výrub drevinyVytlačiť
 

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Obec Varín ako príslušný orgán ochrany prírody zverejňuje informáciu o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom.

Žiadateľ požiadal o výrub dreviny:

 • Umiestnenie dreviny na pozemku parcela registra:
 • C-KN č. 2048/1, C-KN č. 2048/2 - záhrady, LV č. 340, pre k.ú. Varín
 • Informácie o drevine:
 • smrek s obvodom kmeňa 36 cm – 6ks
 • jabloň s obvodom kmeňa 8-35 cm – 35ks
 • orech s obvodom kmeňa 28-58 cm – 3ks
 • breza s obvodom kmeňa 20-35 cm – 4ks
 •  Topoľ s obvodom kmeňa 44cm – 1ks
 •  lipa s obvodom kmeňa 45-50 – 2ks
 • Odôvodnenie žiadosti:
 •  Na uvedenej parcely začína územné konania na výstavbu bytového domu.
 •  

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní vo veci výrubu drevín je potrebné doručiť v lehote do 5 pracovných dní odo dňa zverejnenia tejto informácie:

 • písomne na adresu: Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín, alebo
 • elektronicky na e-mail: obecnyurad@varin.sk

 
 
ÚvodÚvodná stránka