Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

Zber elektroodpadov a odpadov so škodlivinami (nebezpečné odpady)

V sobotu 21. apríla 2018 je v obci zabezpečený zber elektroodpadov a nebezpečných odpadov z komunálnych odpadov od fyzických osôb. Zber bude od 07.30 do 12.30 hod. v objekte obce "Bajovec", na ul. Fat ...viac...

Zverejnené 19.4.2018


 

Aktualizovaný plán výletov turistov

turisti1.png

TJ Fatran Varín Vás pozýva na autobusové turistické zájazdy do slovenských pohorí. Bližšie informácie o jednotlivých zájazdoch nájdete dolu v prílohe.
Prihlásiť sa na zájazd môžete na tel. čísl ...viac...

Zverejnené 22.3.2018 -jt-


 

Pozvánka na púť

živčáková.jpg

Pozývame pútnikov na autobusový zájazd na horu Živčáková do Turzovky.
Púte sa budú konať každý posledný pondelok v mesiaci od apríla do septembra.
termíny púte:
30. apríla 2018 ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -jt-


 

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

 
Príloha viac...

Zverejnené 12.3.2018 -jt-


 

Zber a odvoz zmesových komunálnych odpadov a zložiek triedeného odpadu na rok 2018

Zverejnené 18.12.2017


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

(30/2018) VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - Zberný dvor Varín - stavebná časť

Zverejnené 16.4.2018 -pm-


 

(28/2018) Záverečný účet Obce Varín za rok 2017

Doplňujúce informácie k zverejnenému návrhu
Dátum zverejnenia Návrhu Záverečného účtu Obce Varín za rok 2017: 11.apríl 2018 K Návrhu Záverečného účtu Obce Varín za rok 2017 je možné sa vyj ...viac...

Zverejnené 11.4.2018 -pm-


 

( 27/2018 ) Oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou

Oznámenie
o začatí konania verejnou vyhláškou 
podľa § 36 ods.4 zákona č.50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stvaebnom poriadku ( stavebný zákon )
v znení neskorších prepisov ...viac...

Zverejnené 5.4.2018 -JB-


 

(25/2018) Varín, návrh zadania pre vypracovanie územného plánu obce (ÚPN – O)Varín, oznámenie o začatí prerokovávania, žiadosť o podanie pripomienok

Občanom,
fyzickým osobám
a právnickým osobám
 
Vaša  značka
Naša  značka
Evid. číslo
Vybavuje
...viac...

Zverejnené 27.3.2018 -pm-


 

(16/2017) Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a naradenie ústneho pojednávania

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a naradenie ústneho pojednávania
28.03.2018 o 10:00 hod.
viac...

Zverejnené 22.2.2018 -JB-


 

(15/2018) Pracovná ponuka na pozíciu kuchárka s nástupom od 03.04.2018.

Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku vo Varíne
 
prijme do pracovného pomeru kuchárku s nástupom od 03.04.2018.
K žiadosti o prácu je potrebné priložiť životopis, výuč ...viac...

Zverejnené 8.2.2018 -JB-


 
ÚvodÚvodná stránka