Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

VIANOČNÉ TRHY 2018

lemon-slices-232210_1920.jpg

Krčmári z obce Varín
vás pozývajú
na
VIANOČNÉ TRHY,
ktoré sa uskutočnia v sobotu 15. decembra 2018 od 14.30 na Námestí sv. Floriána.
Čaká na vás bohaté občerstvenie, ...viac...

Zverejnené 13.12.2018 -jt-


 

Obnova a rozšírenie knižného fondu v obecnej knižnici vo Varíne

FPU_logo1_modre.jpg

Obecný úrad vo Varíne ako zriaďovateľ obecnej knižnice každoročne vyčleňuje financie na nákup nových kníh. V snahe o postupnú obnovu a rozšírenie knižného fondu našej knižnice sme zareagovali na výzvy ...viac...

Zverejnené 28.8.2018 -jt-


 

Knižnica dočasne zatvorená

knihy.jpg

Oznamujeme čitateľom, že obecná knižnica je od konca októbra 2018 dočasne zatvorená z dôvodu výmeny podláh a rekonštrukčných prác. O znovuotvorení Vás budeme informovať.

viac...

Zverejnené 27.11.2018 -jt-


 

Aktualizovaný plán výletov turistov

turisti1.png

TJ Fatran Varín Vás pozýva na autobusové turistické zájazdy do slovenských pohorí. Bližšie informácie o jednotlivých zájazdoch nájdete dolu v prílohe.
Prihlásiť sa na zájazd môžete na tel. čísl ...viac...

Zverejnené 22.3.2018 -jt-


 

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

 
Príloha viac...

Zverejnené 12.3.2018 -jt-


 

Zber a odvoz zmesových komunálnych odpadov a zložiek triedeného odpadu na rok 2018

Zverejnené 18.12.2017


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO RASTLINNÉHO OLEJA

Čo s použitým rastlinným olejom?
     Obec vám ponúka možnosť, že použitý rastlinný olej od vás odoberie a ponúkne na zhodnotenie spoločnosti, ktorá takýto olej zregeneruje a použije pri výrobe b ...viac...

Zverejnené 8.1.2018


 

(109/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-09 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

(108/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-08 ktorým sa zrušuje Centrum voľného času, M. R. Štefánika 431, Varín

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

(107/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-07 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, o spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

(106/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-06 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

(105/2018) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. VZN-2018-05 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejnené 11.12.2018 -pm-


 

Program odpadového hospodárstva Zduženia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina do roku 2015

Zverejnené 14.12.2018


 
ÚvodÚvodná stránka