Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

Upozornenie na zákaz vstupu na pódium na námestí

tribúna.jpg

Žiadame rodičov, aby upozornili svoje deti, že na pódium na Námestí sv. Floriána je zákaz vstupovať. Akákoľvek škoda vzniknutá na pódiu a prekrytí bude vymáhaná. Objekt je monitorovaný kamerovým systé ...viac...

Zverejnené 16.5.2018 -jt-


 

VÝSLEDKY HLASOVANIA V DOTAZNÍKU O VYSIELANÍ OBECNÉHO ROZHLASU

V prílohe si môžete pozrieť výsledky hlasovania v dotazníku o vysielaní obecného rozhlasu.
PRÍLOHA  
viac...

Zverejnené 7.5.2018 -jt-


 

Aktualizovaný plán výletov turistov

turisti1.png

TJ Fatran Varín Vás pozýva na autobusové turistické zájazdy do slovenských pohorí. Bližšie informácie o jednotlivých zájazdoch nájdete dolu v prílohe.
Prihlásiť sa na zájazd môžete na tel. čísl ...viac...

Zverejnené 22.3.2018 -jt-


 

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

 
Príloha viac...

Zverejnené 12.3.2018 -jt-


 

Zber a odvoz zmesových komunálnych odpadov a zložiek triedeného odpadu na rok 2018

Zverejnené 18.12.2017


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

(37/2018) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-03 o príspevkoch Obce Varín v sociálnej oblasti

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-03 o príspevkoch Obce Varín v sociálnej oblasti
Pripomienky môžete zasielať:
písomne na adresu Obecnéh ...viac...

Zverejnené 14.5.2018 -pm-


 

(36/2018) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-02 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-02 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a nevyhnutnej okamžitej pomoci v náhlej núdzi
Pripomienky mô ...viac...

Zverejnené 14.5.2018 -pm-


 

(34/2018) Stavebné povolenie

S  T  A  V  E  B  N  É     P  O  V  O  L  E   N  I  E  
Dňa 26.02.2018 podala Malá Fatra, oblastná organizácia cestovného ruchu, so sídlom Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina žiadosť o ...viac...

Zverejnené 9.5.2018 -JB-


 

(16/2017) Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a naradenie ústneho pojednávania

Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a naradenie ústneho pojednávania
28.03.2018 o 10:00 hod.
viac...

Zverejnené 22.2.2018 -JB-


 
ÚvodÚvodná stránka