Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

VÝSLEDKY KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

obrazok volby.png

Zverejnené 11.11.2018 -jt-


 

Ondrejský jarmok 2018

jarmok.png

OBEC VARÍN
Vás srdečne pozýva
na tradičný 
O N D R E J S K Ý  J A R M O K,
ktorý sa uskutoční v sobotu 24. novembra 2018 na Námestí sv. Floriána.
Neodmysliteľnou súč ...viac...

Zverejnené 14.11.2018 -jt-


 

Mobilný výkup odpadového papiera

Výkup papiera   F.M. Recykling, s.r.o. Trenčín   sobota  1.12.2018  Varín - ulice a časy výkupu:  Základná škola M. R Štefánika 10,00 hod  10,15 hod Antona Bernoláka 10,15 hod 10,30 hod Obecný úrad 10 ...viac...

Zverejnené 20.11.2018


 

Obnova a rozšírenie knižného fondu v obecnej knižnici vo Varíne

FPU_logo1_modre.jpg

Obecný úrad vo Varíne ako zriaďovateľ obecnej knižnice každoročne vyčleňuje financie na nákup nových kníh. V snahe o postupnú obnovu a rozšírenie knižného fondu našej knižnice sme zareagovali na výzvy ...viac...

Zverejnené 28.8.2018 -jt-


 

Aktualizovaný plán výletov turistov

turisti1.png

TJ Fatran Varín Vás pozýva na autobusové turistické zájazdy do slovenských pohorí. Bližšie informácie o jednotlivých zájazdoch nájdete dolu v prílohe.
Prihlásiť sa na zájazd môžete na tel. čísl ...viac...

Zverejnené 22.3.2018 -jt-


 

Harmonogram zberu odpadu na rok 2018

 
Príloha viac...

Zverejnené 12.3.2018 -jt-


 

Zber a odvoz zmesových komunálnych odpadov a zložiek triedeného odpadu na rok 2018

Zverejnené 18.12.2017


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

ZBER POUŽITÉHO KUCHYNSKÉHO RASTLINNÉHO OLEJA

Čo s použitým rastlinným olejom?
     Obec vám ponúka možnosť, že použitý rastlinný olej od vás odoberie a ponúkne na zhodnotenie spoločnosti, ktorá takýto olej zregeneruje a použije pri výrobe b ...viac...

Zverejnené 8.1.2018


 

(99/2018) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-09 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-09, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov ur ...viac...

Zverejnené 19.11.2018 -pm-


 

(98/2018) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-08 ktorým sa zrušuje Centrum voľného času, M. R. Štefánika 431, Varín

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-08 ktorým sa zrušuje Centrum voľného času, M. R. Štefánika 431, Varín
Pripomienky môžete zasielať:
pís ...viac...

Zverejnené 19.11.2018 -pm-


 

(97/2018) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-07 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, o spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-07 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služ ...viac...

Zverejnené 19.11.2018 -pm-


 

(96/2018) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-06 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského klubu detí, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni, o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti centra voľného času

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-06 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 2/2013 o výške mesačného príspevku zákonného zást ...viac...

Zverejnené 19.11.2018 -pm-


 

(95/2018) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-05 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. VZN-2018-05 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pripomienky môžete zasielať:
písom ...viac...

Zverejnené 19.11.2018 -pm-


 

(94/2018) Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Varín (starosta + poslanci)

Zverejnené 11.11.2018 -pm-


 

( 93/2018 ) Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania
verejnou vyhláškou
Varín 
viac...

Zverejnené 8.11.2018 -JB-


 

( 92/2018 ) Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania
verejnou vyhláškou
Varín-Koňhora
viac...

Zverejnené 8.11.2018 -JB-


 

( 91/2018 ) Oznámenie o začatí územného konania verejnou vyhláškou

Oznámenie o začatí územného konania
verejnou vyhláškou
Stráža
viac...

Zverejnené 8.11.2018 -JB-


 
ÚvodÚvodná stránka