Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

Nové knihy v knižnici vďaka Fondu na podporu umenia

9.jpg

Obecný úrad vo Varíne ako zriadovateľ obecnej knižnice každoročne vyčleňuje financie na nákup nových kníh. V snahe o postupnú obnovu a rozšírenie knižného fondu našej knižnice sme zareagovali na výzvu ...viac...

Zverejnené 30.5.2019 -jt-


 

Programový plagát Krajského kultúrneho strediska v Žiline na mesiac jún

Zverejnené 5.6.2019 -jt-


 

Knižnica dočasne zatvorená

knižnica.jpg

 
Čitateľom obecnej knižnice vo Varíne ozmanujeme, že knižnica je z dôvodu rekonštrukcie dočasne zatvorená. O znovuotvorení Vás budeme včas informovať.
 

viac...

Zverejnené 2.4.2019 -jt-


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

(51/2019) Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí
stavebného konania a
upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou 
viac...

Zverejnené 24.6.2019 -JB-


 

( 50/2019 ) Rozhodnutie

Rozhodnutie o umiestnení stavby 
"IVB Varín Rozbehov"
viac...

Zverejnené 21.6.2019 -JB-


 

(49/2019 ) Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania

Informácia o začatí
vyvlastňovacieho konania
podľa §10 ods. 1 a 3 zák. č. 282/2015 Z. z.
viac...

Zverejnené 20.6.2019 -JB-


 

(21/2019) Plnenie zákonnej povinnosti

Plnenie zákonnej povinnosti povinnosti podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a dop ...viac...

Zverejnené 27.2.2019


 

Program odpadového hospodárstva Zduženia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina do roku 2015

Zverejnené 14.12.2018


 
ÚvodÚvodná stránka