Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
VarínHľadať
 
 

Obec Varín

OBEC ZAČALA VÝDAJ KOMPOSTOVACÍCH ZÁSOBNÍKOV SVOJIM OBČANOM

combox.jpg

Oznamujeme občanom,
že obec Varín vydáva zásobníky na kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu
od stredy 03.07.2019 do stredy 10.07.2019 v čase od 15:00 do 18:00 hod.
a v so ...viac...

Zverejnené 2.7.2019


 

ZBERNÝ DVOR JE OD 01.07.2019 OTVORENÝ

zd.jpg


Príloha viac...

Zverejnené 2.7.2019


 

Nové knihy v knižnici vďaka Fondu na podporu umenia

9.jpg

Obecný úrad vo Varíne ako zriadovateľ obecnej knižnice každoročne vyčleňuje financie na nákup nových kníh. V snahe o postupnú obnovu a rozšírenie knižného fondu našej knižnice sme zareagovali na výzvu ...viac...

Zverejnené 30.5.2019 -jt-


 

Knižnica dočasne zatvorená

knižnica.jpg

Obecná knižnica vo Varíne je z dôvoru rekonštrukcie dočasne zatvorená. O znovuotvorení Vás budeme informovať. Ďakujeme za pochopenie.

viac...

Zverejnené 1.7.2019 -jt-


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

58/2019 Návrh „Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Varín na 2. polrok 2019“

Zverejnené 19.7.2019 -pm-


 

57/2019 Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa

Zverejnené 19.7.2019 -pm-


 

(56/2019) Upovedomenie o začatí konania o zmene údajov registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Varín

Zverejnené 10.7.2019 -pm-


 

(21/2019) Plnenie zákonnej povinnosti

Plnenie zákonnej povinnosti povinnosti podľa § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a dop ...viac...

Zverejnené 27.2.2019


 

Program odpadového hospodárstva Zduženia obcí Mikroregiónu Terchovská dolina do roku 2015

Zverejnené 14.12.2018


 
ÚvodÚvodná stránka