Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Projekty

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Varín

                       

Informácia o podporenom projekte

Obec Varín získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Varín“, ktorý bol podporený z Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os: 2 - Energetika, Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky, výzva č. KaHR-22VS-1501.

Miesto realizácie projektu: Obec Varín

Hlavný cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia použitím moderných technológií s dôrazom na úsporu elektrickej energie a zvýšenie činnosti osvetľovacej sústavy.

Špecifické ciele projektu:

  •  Rekonštrukcia sústavy verejného osvetlenia obce s dôrazom na dodržanie noriem STN.
  •  Dosiahnutie maximálnej úspory elektrickej energie spotrebovanej pri prevádzke systému verejného osvetlenia.

Po ukončení projektu budú naplnené tieto ukazovatele:

  • Počet vymenených svietidiel: 440 (počet)
  • Úspora energie : 141,45 (GJ/rok)

Časový harmonogram:

Dátum začatia realizácie: 07/2015

Dátum ukončenia realizácie: 12/2015

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu: 255 281,47 Eur

Výška poskytnutého NFP (95% oprávnených výdavkov): 242 517,40 Eur

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte projektovú manažérku: Mgr. Martina Hajiková, MP Profit s.r.o., martina.hajikova@mpprofit.sk

Tento projekt je realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky fond regionálneho rozvoja

Ministerstvo hospodárstva SR

www.economy.gov.sk

Investícia do vašej budúcnosti


 


1561483

Úvodná stránka