Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Oznamy

Oznamy obce Varín

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje prerušenie distribúcie elektriny 14.12.2017 od 08.30 do 14.30 hod. Celý oznam a zoznam odberných miest v príloheVytlačiť
 


 
 

Vianoce vo VaríneVytlačiť
 

Srdečne vás pozývame na nasledujúce podujatia:

stranka.jpg


 
 

Ponuka práceVytlačiť
 

 

2.png

3.png


 
 

(Nie) Som obeťou násilia?Vytlačiť
 

Polícia SR posiela materiál týkajúci sa násilia páchaného na ženách. Materiál si môžete stiahnuť v prílohe.


 
 

Bicyklujeme sa po novom asfalteVytlačiť
 

     Obec Varín začala realizovať rozsiahly projekt obnovy miestnych komunikácií. Ide o opravy a dobudovanie ciest na nasledujúcich uliciach našej obce: Koňhorská, Železničná, dokončenie ulice Antona Bernoláka aj s chodníkom, P. O. Hviezdoslava, Na Rybníkoch, Hájik, Jána Bottu, Martina Kukučína, Májová, Kamence a oprava úseku cesty na Priemyselnej ulici, cez ktorý vedie cyklotrasa (úsek spod fary popod železničný most s napojením na Vodné dielo Žilina). Oprava tejto časti cesty na Priemyselnej ulici je prvá zrealizovaná a je jediná spolufinancovaná  dotáciou Nadácie Kia Motors Slovakia. Spoločnosť Kia Motors Slovakia vypísala výzvu zameranú na výstavbu, rekonštrukciu a vybavenie cyklotrás. Keďže spomínaným úsekom Priemyselnej ulice vedie najrozbitejší úsek cyklotrasy Budatínsky zámok – Strečiansky hrad, podali sme žiadosť na dotáciu. Týmto úsekom vedie aj cyklotrasa Varín – Žilina a zároveň je to prvý úsek plánovanej cyklomagistrály, ktorá spojí Varín s Terchovou.

    Dotácia Nadácie Kia Motors Slovakia nám bola schválená, za čo im aj touto cestou ďakujem. Spolufinancovanie tejto dotácie, ako aj opravy ostatných ciest, sú financované výlučne z vlastných ušetrených zdrojov obce Varín. Bližšie informácie o príprave, vzniku a realizácii celého tohto projektu, sú v nasledujúcom príspevku.

 

Ing. Michal Cvacho, starosta obce

 

obr2.JPG

horizont.jpg

obr1.JPG

obr3.JPG


 
 

Zabezpečenie knižniceVytlačiť
 

     Obec Varín podala Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o poskytnutie grantu z výzvy Regionálny rozvoj. Miestna ľudová knižnica vo Varíne je profesionalizovanou obecnou knižnicou a patrí medzi najstaršie profesionalizované knižnice v okrese. Ponúka svoje služby pre 3 800 obyvateľov obce. Otvorená je pravidelne 5 dní v týždni.

      Cieľom projektu bolo ochrániť knižný fond, ktorý má 13 500 zväzkov kníh, ďalej návštevníkov knižnice a deti dochádzajúce za krúžkovou činnosťou do tried susediacich s knižnicou. Cieľ sme naplnili zakúpením bezpečnostných prvkov – pohybové a požiarne snímače spolu s prvkami ústredne. Tie sme umiestnili v knižnici a piatich priľahlých miestnostiach.

      Celkové náklady na realizáciu projektu boli vo výške 1875,49 €, z čoho dotácia zo Žilinského samosprávneho kraja bola vo výške 1200,00 €. Ostatné finančné prostriedky boli uhradené z obecného rozpočtu.

Erb Žilinského samosprávneho kraja, zdroj zask.sk.png

          Erb Žilinského samosprávneho kraja


 
 

Plán výletov varínskych turistov na rok 2018 Vytlačiť
 

V prílohe si môžete stiahnuť plán výletov klubu varínskych turistov TJ FATRAN VARÍN na rok 2018.

 

V prípade záujmu kontaktovať p. Ľubora Panáčka na tel. čísle 0903 471 085.

 

 


 
 

Prevencia krádeží a podvodov na seniorochVytlačiť
 

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie obozretnosti seniorov. V prílohe je materiál odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý Vás oboznámi ako sa nestať "obeťou" podvodníkov a zlodejov.


 
 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušiaVytlačiť
 

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. (www.varin.sk / VZN / Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín)


 
 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín Vytlačiť
 


 
 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.sVytlačiť
 


 
 


1561492

Úvodná stránka