Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Oznamy

Oznamy obce Varín

Informácia o zjazdnosti cesty I/18 pod hradom Strečno Vytlačiť
 


 
 

Informácia pre záujemcov o štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála M.R.Štefánika v Liptovskom Mikuláši v akademickom roku 2018/2019Vytlačiť
 


 
 

VOĽBY do VÚC 2017Vytlačiť
 

V súvislosti s konaním volieb do VÚC 2017 Obec Varín oznamuje, že v obci boli vytvorené 3 volebné okrsky:

  • okrsok č. 1 – sídli v zasadačke Obce Varín, Nám sv. Floriána 1, 013 03 Varín
  • okrsok č. 2 – sídli v učebni ZŠ s MŠ Ondreja Štefku vo Varíne, M. R. Štefánika 432, 013 03                          Varín
  • okrsok č. 3 – sídli v Dome spoločenských organizácií, Hrnčiarska 175,  013 03 Varín

 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Varín: volby@varin.sk

 

Nižšie v prílohách nájdete:

• Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov            samosprávnych krajov

• Informácie pre voliča

• Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja

• Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu ŽSK

• Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva ŽSK

• Oznámenie o čase a mieste konania volieb voličom s trvalým pobytom na adrese Obecného úradu vo Varíne

 

 

 


 
 

Prevencia krádeží a podvodov na seniorochVytlačiť
 

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie obozretnosti seniorov. V prílohe je materiál odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý Vás oboznámi ako sa nestať "obeťou" podvodníkov a zlodejov.


 
 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušiaVytlačiť
 

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. (www.varin.sk / VZN / Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín)


 
 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín Vytlačiť
 


 
 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.sVytlačiť
 


 
 


1449408

Úvodná stránka