Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Oznamy

Oznamy obce Varín

Pozvánka na trienále EKOPLAGÁT ´17 29. júna 2017 o 15.00 hod.Vytlačiť
 


 
 

Prevencia krádeží a podvodov na seniorochVytlačiť
 

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie obozretnosti seniorov. V prílohe je materiál odboru prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR, ktorý Vás oboznámi ako sa nestať "obeťou" podvodníkov a zlodejov.


 
 

List MAS určený podnikateľom (možnosť čerpania dotácie z OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina) Vytlačiť
 

Prieskum  / odkaz na link: https://goo.gl/forms/BTW3pzdNwHn6tuoh1

Súbor na stiahnutie ziadost_mas.pdf ziadost_mas.pdf (279.5 kB)

 
 

Informácia OR HaZZ v Žiline o odvolanom čase zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaruVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie odvolanie_casu.pdf odvolanie_casu.pdf (254.5 kB)

 
 

V obci Strečno a v obci Belá boli otvorené denné stacionáre pre seniorov, ktorých služby môžu využívať aj občania obce VarínVytlačiť
 

Medzi nami je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nedokážu si sami zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb. Túto pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú najbližší rodinní príslušníci, ktorí z tohto dôvodu musia prerušiť pracovný pomer príp. obmedziť svoju zárobkovú činnosť a tým pádom sa tiež často ocitnú na hrane životného minima. Aj z tohto dôvodu sa zriaďujú denné stacionáre. Sú určené pre seniorov, ktorí žijú v domácnosti osamote a túžia po kontakte s ľuďmi alebo pre seniorov, ktorým príslušníci rodiny nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť a zároveň ich nechcú umiestniť do domova sociálnych služieb. Stacionár je vhodný aj pre občanov so zdravotným postihnutím od tretieho stupňa odkázanosti na sociálnu službu.

Nezisková organizácia Custodia Trenčín otvorila v obci Strečno DENNÝ STACIONÁR pre seniorov

a nezisková organizácia Diamont J&D otvorila v obci Belá DENNÝ STACIONÁR pre seniorov.

V týchto zariadeniach sa poskytuje:

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • sociálne poradenstvo
  • sociálna rehabilitácia
  • stravovanie (zabezpečenie donášky obedov – hradí si klient sám)
  • pitný režim a občerstvenie sú zabezpečené na náklady n.o.
  • pracovná terapia
  • rozmanitá záujmová činnosť

Sociálne služby poskytujú bezplatne ambulantnou, teda dennou formou, čo znamená, že senior môže prísť do zariadenia od 06:00  hod. a odchádzať najneskôr o 17:00 hod.

Služby uvedených denných stacionárov pre seniorov môžu využívať aj občania našej obce.

Custodia, n.o., kontakt: Strečno - Martin Reguly, 0911 874 553

Diamant J&D, n.o., U Čajkov 526, 013 05 Belá, kontakt: Ján Mičic, 0918 367 223


 
 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušiaVytlačiť
 

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. (www.varin.sk / VZN / Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov na území obce Varín)


 
 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín Vytlačiť
 


 
 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.sVytlačiť
 


 
 


1306901

Úvodná stránka