Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Obec Varín

Zber a odvoz komunálnych odpadov - harmonogram na kalendárny rok 2016

Zverejnené 5.1.2016 -JM-


 

(45/2016) Pozvánka na šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2016

POZVÁNKA
Starosta Obce Varín podľa § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva šieste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v ro ...viac...

Zverejnené 24.6.2016 -pm-


 

(44/2016) Rozhodnutie o oprave chyby v katastrálnom operáte v katastrálnom území Varín

Zverejnené 20.6.2016 -JM-


 

(43/2016) Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Zverejnené 15.6.2016 -pm-


 

(42/2016) Oznámenie o strategickom dokumente - Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja - Zmena a doplnok č.1

Zverejnené 14.6.2016 -JM-


 

(41/2016) Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na 2. polrok 2016 - návrh

Zverejnené 13.6.2016 -JM-


 

(40/2016) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2016, Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Varín

Zverejňujeme na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č. 4/2016, Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Varín
Pripomienky môžete zasielať:
písomne na adresu O ...viac...

Zverejnené 13.6.2016 -pm-


 


858525

Úvodná stránka