Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Obec Varín

Pozvánka na 19. Varínsky ples

19_varinsky_ples-2.jpg

Zverejnené 20.1.2015 -pm-


 

Referendum 2015

Občanom SR s trvalým pobytom v obci Varín, ktorí predpokladajú, že v deň referenda, t. j. 7. 2. 2015, sa budú zdržiavať mimo miesta svojho trvalého bydliska, sa vydávajú HLASOVACIE PREUKAZY. Hlasovací ...viac...

Zverejnené 15.1.2015 -JM-


 

Zber zmesových komunálnych odpadov - zmena

Upozorňujeme pôvodcov odpadov a držiteľov odpadov na zmenu harmonogramu pre zber zmesových komunálnych odpadov v roku 2015. Najbližší zber komunálnych odpadov bude v stredu 21. januára 2015 namiesto s ...viac...

Zverejnené 13.1.2015


 

Vladko Štefánik - juniorský reprezentant

Gratulujeme juniorskému reprezentantovi SR Vladimírovi Štefánikovi, ktorý je našim najúspešnejším plavcom.  19. - 21. decembra 2014 sa konali Majstrovstvá Slovenska juniorov a seniorov, v ktorých pozb ...viac...

Zverejnené 5.1.2015


 

(9/2015) Pozvánka na prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2015

POZVÁNKA Starosta Obce Varín podľa § 13 ods.4 písmeno a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva
vo Varíne v ...viac...

Zverejnené 23.1.2015 -pm-


 

(8/2015) Verejná vyhláška-oznámenie o uložení zásielky

Zverejnené 23.1.2015 -JM-


 

(7/2015) Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Zverejnené 15.1.2015 -JM-


 

(6/2015) Oznámenie o mieste uloženia písomnosti občanom s trvalým pobytom Obec Varín

Zverejnené 14.1.2015 -JM-


 

(2/2015) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky Obce Varín na 1. polrok 2015

Zverejnené 12.1.2015 -pm-


 

(1/2015) Návrh VZN Obce Varín č. 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia so sídlom na území obce

Dávame do pozornosti návrh VZN 1/2015 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy  na dieťa materskej ...viac...

Zverejnené 12.1.2015 -pm-


 

(108/2014) Voľby starostu obce Varín 2015

Zverejnené 8.12.2014 -JM-


 

(107/2014) Počet obyvateľov

V zmysle zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Obec Varín zverejňuje, že ku dňu 4.12.2014 má 3 803 obyvateľov.
viac...

Zverejnené 8.12.2014 -JM-


 

(92/2014) Oznámenie o začatí obstarávania - Územný plán obce Varín

Zverejnené 7.11.2014 -JM-


 


389799

Úvodná stránka