Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Obec Varín

Rez a tvarovanie ovocných drevín - kurz pre začínajúcich i pokročilých ovocinárov a záhradkárov

OZ "PARTNERSTVO PRE MAS TERCHOVSKÁ DOLINA" v spolupráci OZ TILIA poriada ovocinársky kurz "Princípy rezu ovocných drevín" 4. marca 2017 v kancelárii MAS v Zdravotnom stredisku vo Varíne a vo farskej z ...viac...

Zverejnené 13.2.2017


 

V obci Strečno a v obci Belá boli otvorené denné stacionáre pre seniorov, ktorých služby môžu využívať aj občania obce Varín

Medzi nami je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nedokážu si sami zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb. Túto pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú najbližší rodinní prí ...viac...

Zverejnené 6.2.2017


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 23.2.2017

Zverejnené 6.2.2017 -JM-


 

Upozornenie pre poplatníkov nad 62 rokov, ktorí sú držiteľmi preukazov fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

UPOZORŇUJEME poplatníkov nad 62 rokov, ktorí sú fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a bol im vydaný preukaz fyzická osoba s ŤZP alebo fyzická osoba s ŤZP so sprievodcom, aby si do 15. marc ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

Obecná knižnica zatvorená

Návštevníkom obecnej knižnice oznamujeme,
že v čase od 20. februára 2017 do 31. marca 2017
bude obecná knižnica z dôvodu rekonštrukcie kúrenia
 ZATVORENÁ.
Krúžková činnosť ...viac...

Zverejnené 24.1.2017 -pm-


 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín

Zverejnené 21.12.2016


 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.s

Zverejnené 20.10.2016


 

(11/2016) Výberove konanie na prenájom nebytových priestorov

Obec Varín vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Domu služieb, Jozefa Martinčeka 77, Varín, miestnosť čí ...viac...

Zverejnené 17.2.2017 -pm-


 

(10/2017) Upovedomenie o začatí konania o zmene údajov ROEP ( Hentschel Helena )

Zverejnené 8.2.2017 -JM-


 

(9/2017) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Cigánik Radoslav

Zverejnené 8.2.2017 -JM-


 

(8/2017) Rozhodnutie - strategický dokument Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Združenia obcí Mikroregión Terchovská dolina na roky 2015-2020 (aktualizácia s výhľadom do r. 2023)

Zverejnené 7.2.2017 -JM-


 


1165959

Úvodná stránka