Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Obec Varín

Víkendová uzávierka cesty I. triedy I/18 - úsek v katastri obce Strečno a v katastri mesta Vrútky od 12. 11. 2016 do 18. 12. 2016

Zverejnené 9.11.2016


 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.s

Zverejnené 20.10.2016


 

Zber a odvoz komunálnych odpadov - harmonogram na kalendárny rok 2016

Zverejnené 5.1.2016 -JM-


 

(96/2016) Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 9/2016

POZVÁNKA
Starosta Obce Varín podľa § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva deviate zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v r ...viac...

Zverejnené 9.12.2016 -JM-


 

(95/2016) Oznámenie o zrušení výzvy na „Prenájom a prevádzkovanie Autokempingu Varín“

Oznámenie o zrušení výzvy na
„Prenájom a prevádzkovanie Autokempingu Varín“
Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov organizácie: Obec Varín IČO: 0032171 ...viac...

Zverejnené 1.12.2016 -pm-


 

(94/2016) Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Varín č. 11/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom obce

Zverejňujeme na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č. 11/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2013 o zásadách hospodárenia s majetkom ...viac...

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(93/2016) Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Varín č. 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zverejňujeme na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č. 10/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Pripomienky môžete zasielať:
...viac...

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(92/2016) Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Varín č. 9/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

Zverejňujeme na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č. 9/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  ...viac...

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(91/2016) Návrh rozpočtu Centra voľného času vo Varíne na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(90/2016) Návrh programového rozpočtu Základnej školy s materskou školou Onfreja Štefku vo Varíne na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(89/2016) Návrh programového rozpočtu Obce Varín na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(88/2016) Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Varín č. 8/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2011 o určení a zmene názvu ulíc a iných verejných priestranstiev na území obce Varín

Zverejňujeme na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č. 8/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2011 o určení a zmene názvu ulíc a iných ...viac...

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(87/2016) Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Varín č. 7/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2014 o miestnych daniach

Zverejňujeme na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č. 7/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 3/2014 o miestnych daniach
Pripomie ...viac...

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(86/2016) Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Varín č. 6/2016 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, o určení sumy úhrady, o spôsobe určenia úhrady a platenia úhrady za sociálne služby v zariadení sociálnych služieb

Zverejňujeme na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č. 6/2016 ktorým sa mení Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 4/2014 o podmienkach poskytovania sociálnych služie ...viac...

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(85/2016) Návrh Všeobecne záväzného nariadenie obce Varín č. 5/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2015 o príspevkoch Obce Varín v sociálnej oblasti

Zverejňujeme na pripomienkovanie návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Varín č. 5/2016 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Varín č. 5/2015 o príspevkoch Obce Varín v sociálne ...viac...

Zverejnené 30.11.2016 -pm-


 

(84/2016) Rozhodnutie o zmene údajov ROEP v k.ú. Varín

Zverejnené 30.11.2016 -JM-


 

(82/2016)

POZVÁNKA
Starosta Obce Varín podľa § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ôsme zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku ...viac...

Zverejnené 21.11.2016 -pm-


 


1098207

Úvodná stránka