Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Obec Varín

Informácia pre záujemcov o vysokoškolské štúdium na Akadémii ozbrojených síl - ponuka na prípravu stredoškolákov na prijímacie skúšky

Zverejnené 25.9.2017


 

Informácia klientom životnej poisťovne Rapid life

http://http://rapid.s-c.sk
https://drive.google.com/open?id=0B3zmDISaBT92MnJQQkFpQlNSSVk
viac...

Zverejnené 19.9.2017


 

SSE - DISTRIBÚCIA, a.s. oznamuje prerušenie distribúcie elektriny 27.09.2017 od 07.30 do 13.30 hod.

Zverejnené 11.9.2017


 

Občianske združenie Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina vyhlásila 4. ročník výtvarnej súťaže Naša obec - Naša miestna skupina pre všetky deti základných škôl s pobytom na území mikroregiónu terchovskej doliny. Do súťaže sa možno zapojiť do 6. októbra 2017

Zverejnené 11.9.2017


 

Občianske združenie Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina v spolupráci so združením obcí Mikroregión Terchovská dolina vyhlásila súťaž Krajina a architektúra, ktorá je určená deťom 8. a 9. ročníkov základných škôl s pobytom na území mikroregiónu terchovskej doliny. Do súťaže sa možno zapojiť do 6. októbra 2017

Zverejnené 11.9.2017


 

Záujmové krúžky v školskom roku 2017/2018

plagat.jpg


 
Na hudobné krúžky je potrebné prihlásiť sa na oboch prihláškach (č.1 aj č. 2).
 
viac...

Zverejnené 24.8.2017 -jt-


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín

Zverejnené 21.12.2016


 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.s

Zverejnené 20.10.2016


 

Oznámenie o uložení zásielky adresátovi Jozef Oberta, trvalý pobyt Varín

Adresátovi Jozef Oberta, trvalý pobyt Varín, 013 03 Varín, sa doručuje zásielka od EOS KSI Slovensko s.r.o., ktorú si môže prevziať do 18 kalendárnych dní, v lehote od 22.9.2017 do 10.10.2017. Miestom ...viac...

Zverejnené 22.9.2017


 

Oznámenie o uložení zásielky adresátovi Jozef Oberta, trvalý pobyt Varín

Adresátovi Jozef Oberta, trvalý pobyt Varín, 013 03 Varín, sa doručuje zásielka od EOS KSI Slovensko s.r.o., ktorú si môže prevziať do 18 kalendárnych dní, v lehote od 22.9.2017 do 10.10.2017. Miestom ...viac...

Zverejnené 22.9.2017


 

58/2017 Doručenie zásielky verejnou vyhláškou adresátovi Pavol Podhorský, narodený 1971, trvalý pobyt obec Varín

Zverejnené 20.9.2017


 

57/2017 Doručenie zásielky verejnou vyhláškou adresátovi Róbert Synák, narodený 1971, trvalý pobyt obec Varín

Zverejnené 20.9.2017


 

56/2017 Doručenie zásielky verejnou vyhláškou adresátovi Vlastimil Drábik, narodený 1957, trvalý pobyt obec Varín

Zverejnené 20.9.2017


 

55/2017 Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (Jaroslav Gábor, narodený 1987)

Zverejnené 18.9.2017


 

Oznámenie o uložení zásielky určenej adresátovi Jozef Drábik, 013 03 Varín

Adresátovi Jozef Drábik, trvalý pobyt Varín, 013 03 Varín sa doručuje zásielka od VšZP, a.s., ktorú si môže prevziať do 18 kalendárnych dní, v lehote od 18.9.2017 do 06.10.2017. Miestom uloženia zásie ...viac...

Zverejnené 18.9.2017


 

Oznámenie o uložení zásielky určenej adresátovi Peter Jankov, trvalý pobyt Varín, 013 03 Varín

Adresátovi Peter Jankov, trvalý pobyt Varín, 013 03 Varín sa doručuje zásielka od VšZP, a.s., ktorú si môže prevziať do 18 kalendárnych dní, v lehote od 18.9.2017 do 06.10.2017. Miestom uloženia zásie ...viac...

Zverejnené 18.9.2017


 

Oznámenie o uložení zásielky adresátovi Jozef Šušovčiak, trvalý pobyt Varín, 013 03 Varín

Adresátovi Jozef Šušovčiak, trvalý pobyt Varín, 013 03 Varín sa doručuje zásielka od DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., ktorú si môže prevziať do 10 kalendárnych dní, v lehote od 18.9.2017 do 28.09.201 ...viac...

Zverejnené 18.9.2017


 

Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru od 11.09.2017 od 06.00 hod.

Zverejnené 11.9.2017


 

51/2017 Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voliča

Voľby
do orgánov samosprávnych krajov
Informácie pre voliča
I
Dátum a čas konania volieb
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 20 ...viac...

Zverejnené 21.8.2017 -pm-


 

50/2017 Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie v obci Varín:
volby@varin.sk
 
viac...

Zverejnené 21.8.2017 -pm-


 


1412198

Úvodná stránka