Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Obec Varín

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje prerušenie distribúcie elektriny 14.12.2017 od 08.30 do 14.30 hod. Celý oznam a zoznam odberných miest v prílohe

Zverejnené 29.11.2017


 

Vianoce vo Varíne

stranka.jpg

Srdečne vás pozývame na nasledujúce podujatia:

viac...

Zverejnené 30.11.2017 -jt-


 

Ponuka práce

2.png

Zverejnené 10.11.2017 -jt-


 

(Nie) Som obeťou násilia?

Polícia SR posiela materiál týkajúci sa násilia páchaného na ženách. Materiál si môžete stiahnuť v prílohe.
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -jt-


 

Bicyklujeme sa po novom asfalte

obr2.JPG

     Obec Varín začala realizovať rozsiahly projekt obnovy miestnych komunikácií. Ide o opravy a dobudovanie ciest na nasledujúcich uliciach našej obce: Koňhorská, Železničná, dokončenie ulice Antona ...viac...

Zverejnené 6.11.2017 -jt-


 

Zabezpečenie knižnice

Erb Žilinského samosprávneho kraja, zdroj zask.sk.png

     Obec Varín podala Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o poskytnutie grantu z výzvy Regionálny rozvoj. Miestna ľudová knižnica vo Varíne je profesionalizovanou obecnou knižnicou a patrí medzi n ...viac...

Zverejnené 6.11.2017 -jt-


 

Plán výletov varínskych turistov na rok 2018

V prílohe si môžete stiahnuť plán výletov klubu varínskych turistov TJ FATRAN VARÍN na rok 2018.
 
V prípade záujmu kontaktovať p. Ľubora Panáčka na tel. čísle 0903 471 085.
 
...viac...

Zverejnené 8.11.2017 -jt-


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín

Zverejnené 21.12.2016


 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.s

Zverejnené 20.10.2016


 

82/2017 Rozhodnutie - dodatočné povolenie stavby pre ENIXA, s.r.o.

Zverejnené 7.12.2017


 

81/2017 Pozvánka na jedenáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017

Vo Varíne 07.12.2017
POZVÁNKA Starosta Obce Varín podľa § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva jedenáste zasadnutie Obecného za ...viac...

Zverejnené 7.12.2017 -pm-


 

80/2017 Vyhlásenie výberového konania na prenájom priestorov vodoliečby v Zdravotnom stredisku

Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, Varín vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne objektu Zdravotné stredisko, Námestie sv. F ...viac...

Zverejnené 6.12.2017 -pm-


 

79/2017 Vyhlásenie výberového konania na prenájom kancelárie č. 27 a 28 v Zdravotnom stredisku

Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, Varín vyhlasuje
VÝBEROVÉ KONANIE
na prenájom
nebytových priestorov nachádzajúcich sa v suteréne objektu Zdravotné stredisko, Námestie sv. F ...viac...

Zverejnené 6.12.2017 -pm-


 

77/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Varín č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Pripomienky môžete zasielať:
písomne na adr ...viac...

Zverejnené 29.11.2017 -pm-


 

76/2017 Návrh programového rozpočtu obce Varín na rok 2018

Zverejnené 29.11.2017 -pm-


 


1562348

Úvodná stránka