Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Obec Varín

Mobilný zber papiera v pondelok 3.4.2017

V pondelok 3.4.2017 zmluvný partner bude v obci Varín vykonávať mobilný zber a výkup papiera výmenou za papierové hygienické výrobky. Zberné miesta budú na uliciach: Hrnčiarska - miestne trhovisko od  ...viac...

Zverejnené 29.3.2017


 

V sobotu 1. apríla 2017 od 07:00 hod. ráno bude sa v obci Varín konať zber a odvoz objemných odpadov z domácností tak ako je uvedené v platnom harmonograme na rok 2017 a formou od domu k domu

Do objemného alebo veľkorozmerného odpadu patrí napríklad vyradená skriňa a polica v demontovanom stave, poškodený stôl, zlomená drevená alebo plastová stolička, poškodené kreslo, váľanda, vyradený ko ...viac...

Zverejnené 29.3.2017


 

V obci Strečno a v obci Belá boli otvorené denné stacionáre pre seniorov, ktorých služby môžu využívať aj občania obce Varín

Medzi nami je veľa ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby a nedokážu si sami zabezpečiť uspokojenie základných životných potrieb. Túto pomoc im vo väčšine prípadov poskytujú najbližší rodinní prí ...viac...

Zverejnené 6.2.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

Obecná knižnica zatvorená

Návštevníkom obecnej knižnice oznamujeme,
že v čase od 20. februára 2017 do 31. marca 2017
bude obecná knižnica z dôvodu rekonštrukcie kúrenia
 ZATVORENÁ.
Krúžková činnosť ...viac...

Zverejnené 24.1.2017 -pm-


 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín

Zverejnené 21.12.2016


 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.s

Zverejnené 20.10.2016


 

(22/2017) Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Telekomunikačná sieť MTS - KBV - Varín, časť Záhumnie

Zverejnené 27.3.2017 -JM-


 

(21/2016) Pozvánka na druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v roku 2017

POZVÁNKA
Starosta Obce Varín podľa § 13 ods. 4 písmena a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva druhé zasadnutie Obecného zastupiteľstva vo Varíne v rok ...viac...

Zverejnené 24.3.2017 -pm-


 

(20/2017) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Lojek Rastislav

Zverejnené 24.3.2017 -JM-


 

(19/2017) Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti - Ďurnek Martin

Zverejnené 24.3.2017 -JM-


 

18/2017 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Prenájom a prevádzkovanie Autokempingu Varín

Obec Varín, Námestie sv. Floiána 1, Varín Vo Varíne, dňa 23.3.2017
„Prenájom a prevádzkovanie Autokempingu Varín“
1. Identifikácia vyhlasovateľa:
Názov organizácie              ...viac...

Zverejnené 23.3.2017 -pm-


 

(17/2017) Rozhodnutie o zmene údajov ROEP

Zverejnené 21.3.2017 -JM-


 

(16/2017) Upovedomenie o začatí konania o zmene údajov ROEP v katastrálnom území Varín

Zverejnené 15.3.2017 -JM-


 


1211881

Úvodná stránka