Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Varín

Obec Varín

Ondrejský jarmok 25. novembra 2017

jarmok 2017.png

Srdečne vás pozývame na Ondrejský jarmok, ktorý sa uskutoční v sobotu 25. novembra 2017 na Námestí sv. Floriána a Hrnčiarskej ulici. Čakajú na vás ľudoví remeselníci s kvalitnými ručne robenými výrobk ...viac...

Zverejnené 3.11.2017 -jt-


 

Výsledky volieb do VÚC za obec Varín

volby.jpg

Zverejnené 10.11.2017 -jt-


 

Ponuka práce

1.png

Zverejnené 10.11.2017 -jt-


 

(Nie) Som obeťou násilia?

Polícia SR posiela materiál týkajúci sa násilia páchaného na ženách. Materiál si môžete stiahnuť v prílohe.
viac...

Zverejnené 14.11.2017 -jt-


 

Bicyklujeme sa po novom asfalte

obr2.JPG

     Obec Varín začala realizovať rozsiahly projekt obnovy miestnych komunikácií. Ide o opravy a dobudovanie ciest na nasledujúcich uliciach našej obce: Koňhorská, Železničná, dokončenie ulice Antona ...viac...

Zverejnené 6.11.2017 -jt-


 

Zabezpečenie knižnice

Erb Žilinského samosprávneho kraja, zdroj zask.sk.png

     Obec Varín podala Žilinskému samosprávnemu kraju žiadosť o poskytnutie grantu z výzvy Regionálny rozvoj. Miestna ľudová knižnica vo Varíne je profesionalizovanou obecnou knižnicou a patrí medzi n ...viac...

Zverejnené 6.11.2017 -jt-


 

Plán výletov varínskych turistov na rok 2018

V prílohe si môžete stiahnuť plán výletov klubu varínskych turistov TJ FATRAN VARÍN na rok 2018.
 
V prípade záujmu kontaktovať p. Ľubora Panáčka na tel. čísle 0903 471 085.
 
...viac...

Zverejnené 8.11.2017 -jt-


 

Prevencia krádeží a podvodov na senioroch

Zo strany polície bol opäť zaznamenaný zvýšený nárast trestnej činnosti "krádeží a podvodov spáchaných na senioroch". Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Žiline vyzýva širokú verejnosť o zvýšenie ...viac...

Zverejnené 19.6.2017


 

Povinnosť podnikateľa, ktorý prevádzkuje malý zdroj znečistenia ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia v súlade so zákonom o poplatkoch za znečisťovanie ...viac...

Zverejnené 1.2.2017


 

Harmonogram na rok 2017 - zber komunálnych odpadov v obci Varín

Zverejnené 21.12.2016


 

Triedený zber v obci - informácia spoločnosti NATUR-PACK, a.s

Zverejnené 20.10.2016


 

(72/2017) Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok parcela registra CKN č. 1551/3

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Varín predkladá návrh na predaj majetku obce ...viac...

Zverejnené 14.11.2017 -pm-


 

(71/2017) Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa - pozemok parcela registra CKN č. 3213/7

Zámer previesť majetok ako prípad hodný osobitného zreteľa
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení obec Varín predkladá návrh na predaj majetku obce ...viac...

Zverejnené 14.11.2017 -pm-


 

64/2017 Voľba hlavného kontrolóra Obce Varín

Voľba hlavného kontrolóra Obce Varín
na funkčné obdobie od 04.12.2017 do 03.12.2023
Obecné zastupiteľstvo vo Varíne v súlade s § 18 a ods.2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn ...viac...

Zverejnené 20.10.2017 -pm-


 


1508257

Úvodná stránka